• Vertrouwenscommissie

  Vertrouwenscommissie Omnivereniging Arcen

  De samenwerkende verenigingen vinden het belangrijk dat er een loket is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er in 2008 een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen. Daarvoor was er overigens al enkele jaren een commissie voor DEV-Arcen actief. De commissie heeft een luisterende, adviserende en ondersteunende taak.

  De vertrouwenscommissie bestaat uit 4 personen. Dat zijn Mariska Brauers, Lieke Geurts, Jolien Rheiter, en Wilfred Alblas. Ze zijn voor de diverse clubs en haar leden geen onbekenden.

  Loop je ergens tegenaan waar je de commissieleden voor nodig denkt te hebben, neem dan met één van hen contact op. 

  Mariska Brauers: 0631 292598 of mariskabrauers@gmail.com
  Lieke Geurts: frankenlieke@home.nl
  Jolien Rheiter: 0651 081110 of jolienr@hotmail.com
  Wilfred Alblas: wilfred.alblas@ziggo.nl

  Om per mail snel en gemakkelijk bereikbaar te zijn heeft de commissie bovendien een eigen mailadres: vertrouwenscommissiearcen@gmail.com.

  Hier staat beschreven hoe de Vertrouwenscommissie werkt.

  Bestuur Omnivereniging Arcen

 • Mariska Brauers

  Mijn naam is Mariska Brauers, moeder van twee kinderen en woonachtig in Arcen.
  Ik vind het leuk om me bezig te houden met de gezondheid, ontwikkeling en het
  gedrag van de mens. Hier heb ik als pedagogisch medewerker en als zelfstandige
  ondernemer (kindercoach en therapeut i.o.) mijn werk van gemaakt. Het is een
  mooi en dankbaar proces om onderdeel te mogen zijn van mensen met een
  hulpvraag. Mijn vrije tijd vul ik graag in met mijn gezin. Ik speel tennis en
  volleybal en geniet van wat het leven te bieden heeft!

 • Lieke Geurts

  Ik heb bijna 18 jaar gevoetbald bij DEV-Arcen. Ik heb altijd in Arcen
  gewoond, tot voor 10 jaar terug, sindsdien woon ik in Venlo, maar heb
  nog altijd binding met Arcen door familie. In het dagelijks leven ben ik
  werkzaam als huisarts in Venlo. Hierdoor ben ik voor veel patiënten al een
  luisterend oor en adviserend, ik denk dit goed van pas komt in de
  vertrouwenscommissie. Door mijn zitting in de vertrouwenscommissie hoop
  ik bij te kunnen dragen een goed sportklimaat bij de verenigingen.

 • Jolien Rheiter

  Als kind ben ik een lange tijd lid geweest bij Jong Arcen. Hierna heb ik ongeveer
  10 jaar gevoetbald bij DEV-Arcen, eerst bij de meisjes en daarna bij de dames.
  Momenteel woon ik in Venlo, maar ik ben nog vaak in Arcen te vinden. In het
  dagelijks leven werk ik als gedragsdeskundige/basispsycholoog bij Dichterbij.
  Hier werk ik met mensen met een licht verstandelijke beperking en
  gedragsproblematiek. Iets betekenen voor een ander, een luisterend oor bieden,
  uitgaan van kansen en mogelijkheden en samen op zoek gaan naar de juiste weg
  die bewandeld dient te worden om krachtiger te worden zijn voor mij belangrijke
  uitgangspunten. Ik hoop met deze uitgangspunten een steentje bij te kunnen
  dragen in de vertrouwenscommissie.

 • Wilfred Alblas 

  Ik ben sinds 2017 woonachtig en heb me aangesloten bij de wandelvoetballers
  van DEV Arcen. In het dagelijks leven werk ik bij Stichting Het Limburgs
  Landschap aan het beheren en beschermen van de mooie natuur en het
  waardevolle erfgoed dat Limburg rijk is. Ik vind het goed dat er binnen SV
  Arcen een vertrouwenscommissie is. Overal waar mensen samen werken, sporten
  of muziek maken kunnen zich problemen voordoen, en mensen te maken krijgen
  met ongewenst gedrag. Dan bij iemand terecht kunnen die je verhaal aanhoort,
  en je helpt een oplossing te zoeken is dan erg belangrijk. Daar willen we
  als vertrouwenscommissie graag invulling aan geven.