• Beste voetbalvrienden, beste DEV-ers,

  Namens het bestuur van DEV-Arcen heet ik jullie van harte welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Ik vind het leuk dat jullie er zijn.

  Allereerst wens ik jullie een gezond, gelukkig en sportief 2020 toe!

  Het nieuwe jaar is net begonnen. Het is een goed gebruik, zeg maar een traditie dat de voorzitter een nieuwjaarsrede uitspreekt en daarbij terug kijkt op het afgelopen jaar en vooral ook vooruit kijkt naar het nieuwe jaar.

  2019
  Het voetbal gaat goed dit seizoen: geen ernstige incidenten, de teams draaien goed, er waren weinig afgelastingen en het eerste draait mee in de top van de competitie.
  Als bestuur reflecteren we ook regelmatig over de vereniging zelf. De vereniging krimpt. Het wordt daardoor steeds moeilijker voor iedereen, met name de jeugd, passend voetbal aan te bieden. Minder leden betekent ook minder inkomsten en dat terwijl de vaste kosten niet afnemen. Verder zie je ook steeds meer druk van de gemeente: huurtarieven die fors omhoog gaan en druk om meer te samen te werken met andere voetbalverenigingen door bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van een sportpark waardoor velden en/of complete sportparken afgestoten kunnen worden. Het gemeentelijk beleid is natuurlijk voor een belangrijk deel financieel gedreven, maar niet onlogisch: het aantal voetballers daalt tenslotte al jaren.
  Dit proces is natuurlijk al langer aan de gang. Wat we echter gemerkt hebben is dat meer en meer leden die ontwikkelingen ook herkennen en dat er een duidelijk besef is ontstaan dat we het e.e.a. anders zullen moeten organiseren en dat we niet alleen verder kunnen.

  2020
  2020 is natuurlijk vooraleerst het jaar van ons 100-jarig jubileum. Dit is iets waarop op we trots zijn en daarom gaan we ons jubileum uitgebreid vieren met leden, oud-leden en met het dorp. De voorbereidingen zijn in volle gang en velen van jullie zijn daarbij betrokken. Top. Het moet een feest worden voor ons allemaal!
  Naast de feestelijkheden zullen we in 2020 ook stappen moeten durven te zetten om ook in de toekomst voetbal te kunnen aanbieden: laagdrempelig, voor jong en oud, man en vrouw en zowel voor recreatieve als prestatiegerichte personen.
  Het moet voor iedereen aantrekkelijk zijn om lid te worden én te blijven van DEV-Arcen: als actieve voetballer/voetbalster, als vrijwilliger of gewoon voor gezelligheid en vriendschap.
  Als we er samen de schouders onder zetten én als we open staan voor een nieuwe aanpak, dan moet dat lukken.

  Waar heb ik het dan zoal over?

  Dit jaar zullen we moeten beslissen of we ons aansluiten bij de OMNI-vereniging. De kern van de samenwerking is dat gelijksoortige, niet direct voetbal gerelateerde activiteiten centraal uitgevoerd gaan worden, zodat het DEV-bestuur zich meer kan focussen op de eigen activiteit, het organiseren van voetbal. En dat zal al een hele klus zijn cq worden met het oog op de noodzakelijke samenwerking met naburige voetbalverenigingen.

  Met de meiden werken we al samen met 5 verenigingen. Er zijn plannen om die samenwerking uit te breiden naar de dames. Die samenwerking met zoveel verenigingen is nodig om ongehinderde doorstroming van meiden naar dames mogelijk te maken. Samenwerken met 5 verenigingen is best lastig en dat lukt alleen maar met bevlogen cq betrokken vrijwilligers én de steun van de ouders. De samenwerking kan alleen standhouden als de verenigingen een kader creëren waarbinnen het prettig en gemakkelijk samenwerken is en het voetbal voorop staat en niet het verenigingsbelang.

  Met de jeugd werken we al jaren samen met RKDSO. Maar daarmee zullen we het niet redden. Hier heeft het ons beider voorkeur om op korte termijn een samenwerking met IVO aan te gaan. Ook IVO is daarvan een voorstander. Diverse scenario’s zullen op korte termijn besproken worden (op basis van gelijkwaardigheid). Hoe die samenwerking er ook uit zal komen te zien, het zal op z’n minst “enige” aanpassing vergen van de vereniging, de ouders en de vrijwilligers. Maar we moeten vooruit, niets doen is geen optie.

  Dan zijn er de senioren. Een gevoelige kwestie, althans dat maken we daarvan. We hebben nog (maar) 3 teams. Binnen enkele jaren zal de beperkte aanwas in de jeugd ons parten gaan spelen. Ook hier zullen we snel een keuze moeten maken. Daarvoor moeten we, hoe zal ik het zeggen, onze ‘comfortzone’ verlaten en moeten we het kunnen aanbieden van passend voetbal voorop stellen.
  Met passend voetbal bedoel ik hier een zo breed mogelijk voetbal-aanbod, passend bij de huidige tijd. Alleen door samenwerking met andere voetbalverenigingen en een bepaalde flexibiliteit kun je dat realiseren. Nu bieden we, heel traditioneel cq ‘ouderwets’, alleen voetbal op zondag aan (prestatief en recreatief). Maar wat te denken van voetbal op zaterdag (of een avond door de week), of zaalvoetbal, of 7-tallen, of 35+ of 45+. Noem maar op. We zullen andere, nieuwe wegen moeten bewandelen en daarvoor onze organisatie op moeten aanpassen. En dat is een hele klus. Overigens is de KNVB ook actief op dit vlak en staan ze open voor nieuwe dingen.

  Maar nu terug naar de feestelijkheden. Omstreeks 21.30 uur zullen we onze jubilarissen in de schijnwerpers zetten. En verder wil ik bij deze alvast jullie aandacht vragen voor de jubileumvergadering op 8 februari. Die avond zal het jubileumjaar ingeluid worden. We hebben als gastsprekers Wiel Theeuwen (oud manager VVV) en Ivar Hoekstra (columnist Dagblad). Miel Verstappen zal de vergadering aan elkaar praten.

  Zo, beste mensen, dit was het wat mij van mijn kant. Ik hoop dat het een gezellige avond blijft. Met bij deze ook nog een speciaal woord van dank aan de clubhuiscommissie voor het verzorgen van deze avond.

  En nu wil ik graag het glas heffen. Om samen met jullie te toosten op een gelukkig, gezond en sportief 2020. PROOST!!!

  Guus Muijres
  Namens het bestuur van DEV-Arcen