• Toespraak Guus Muijres tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst (4-1-2019)

  8 jan 2019 Lon
 • Beste voetbalvrienden, beste DEV-ers,

  Namens het bestuur van DEV-Arcen heet ik jullie van harte welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Ik vind het leuk dat jullie er zijn. Allereerst wens ik jullie een gezond, gelukkig en sportief 2019 toe!


  Het nieuwe jaar is net begonnen. Met het voetbalseizoen zijn we halverwege. Het is een goed moment om even stil te staan bij 2018 en vooruit te kijken naar 2019. Er staat het een en ander te gebeuren. Er valt van alles te vertellen over 2018. Het jaar begon met een zware storm waarbij veel schade werd aangericht. Verderop in het jaar hadden we te maken met uitzonderlijk veel afgelastingen, wat een grote druk op allerlei teams heeft gelegd. Desondanks heeft ons 1e zich door veel inzet kunnen handhaven in de 4e klasse en is het 4e (nu 3e) kampioen geworden. Ook de jeugd, onze toekomst, heeft het goed gedaan. Super. Tenslotte zijn we gestart met wandelvoetbal en we hebben weer damesvoetbal.


  Deze rest van de toespraak is gericht op 2019 en heeft als centraal thema "samenwerken". 

  Onze hele vereniging draait nu al om samenwerken en in de nabije toekomst zullen er nieuwe samenwerkingen aangegaan worden. Ten minste, dat is de intentie. Voetballen is een teamsport. De spelers van een team zullen moeten samenwerken om succesvol te zijn. Maar het draait natuurlijk niet alleen om succes binnen onze vereniging, maar ook om plezier. Door samen te trainen, samen te spelen en daarna samen na te ‘kletsen’ e.d. worden beide zaken gerealiseerd. Onze selectie is een goed voorbeeld m.b.t. samenwerking. Zij zijn goed bezig. Bravo. Goede samenwerking vind je daar bij de spelers onderling en bij en met de begeleiding. Ook de samenwerking met en tussen de overige senioren teams (en de JO19) verloopt goed.


  Een goede samenwerking is van belang voor alle geledingen van onze vereniging. Het betreffen in feite ook allemaal teams: de scheidrechtercommissie, de onderhoudscommissie, de clubhuiscommissie, de jeugdcommissie, het bestuur, de activiteitencommissie, de sponsorcommissie, de vrijwilligerscommissie, de PR- en website commissie en de
  jubileumcommissie. Ook daar wordt volop samengewerkt.


  Al die samenwerkingen zorgen er voor dat we kunnen voetballen, dat we onze vereniging in stand kunnen houden en dat we in 2020 ons 100-jarig bestaan kunnen vieren. Daarom, van deze plek álle leden en vrijwilligers bedankt voor álles wat jullie voor DEV-Arcen doen. Applaus. En ik hoop van harte dat jullie ons ook in 2019 trouw zullen blijven.


  Het is natuurlijk niet alleen maar hosanna. Door allerlei omstandigheden, daalt langzaam maar zeker het ledenaantal, dat zie je bijvoorbeeld al bij de jeugd en de veteranen. Verder missen we "handjes" voor diverse taken en activiteiten. We zullen keuzes moeten maken. Sommige dingen kunnen we daardoor niet meer doen en andere zaken zullen we effectiever moeten aanpakken. Een andere optie waar we als bestuur al langere tijd nadrukkelijk mee bezig zijn, is
  samenwerkingen buiten onze eigen vereniging. Die optie wordt belangrijker omdat de gemeente dat in hun ontwerp sportvisie ook van ons verwacht.

  In het jeugdvoetbal werken natuurlijk al vele jaren samen met RKDSO. In het meiden en damesvoetbal werken we daarnaast ook samen met IVO en wellicht binnenkort ook met RESIA en EWC. Ook met het wandelvoetbal zijn er contacten met buurverenigingen.

  Voor 2019 hebben we de intentie nieuwe, prominente stappen te zetten op het gebied van samenwerking met als doel de leefbaarheid van onze vereniging én het dorp in stand te houden. Die twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tenslotte vissen alle verenigingen in dezelfde vijver als het gaat om leden en vrijwilligers en hebben we er
  allemaal belang bij dat de diverse activiteiten voor Arcen behouden blijven zodat mensen hier graag blijven en/of komen wonen.


  Ten eerste overwegen we de vorming van een omni-vereniging met AV Flash, TCA en Jong Arcen. Daarmee beogen we op bestuurlijk en commissie niveau een aantal zaken gezamenlijk uit te voeren. Als voetballer zul je daar niet direct iets van merken: we behouden onze naam, onze kleuren en een zeer hoge mate van autonomie. 

  Ten tweede zijn we met RKDSO in overleg of we de samenwerking kunnen uitbreiden met de senioren. Kortom of we zullen fuseren tot één voetbalclub. De ontwerp sportvisie van de gemeente Venlo verzoekt ons ook nadrukkelijk hieromtrent stappen te zetten. Het hoeft niet van vandaag op morgen en maatwerk is mogelijk, maar er zal actie ondernomen moeten worden. Het is belangrijk dat we de regie in eigen hand houden.


  Bovenstaande zaken zijn ingrijpend en complex en er staan vele belangen op het spel. Het zal extra tijd vergen van het bestuur. Het een en ander kunnen we niet alleen en we zullen hier en daar jullie medewerking vragen, want de ‘gewone’ dagelijkse zaken / uitdagingen gaan natuurlijk gewoon door??


  Bovenstaande ter informatie om aan te geven wat er op ons pad komt in 2019. 

  Maar nu terug naar de feestelijkheden. Tenslotte is het een nieuwjaarsborrel. Ten eerste het 100-jarig jubileum. De jubileumcommissie is al hard aan het werk. Maar ze kunnen toch nog wat ideeën gebruiken voor activiteiten. Geef jullie ideeën tijdig door. Ze rekenen op jullie steun!


  Ten tweede zullen we dadelijk, omstreeks 21.30, onze jubilarissen in de schijnwerpers zetten. En tot slot wil alvast de aandacht vragen voor de vrijwilligersavond op 12 april. Dat lijkt nog ver weg, maar dat is niet zo. Zij zijn de kurk waar onze vereniging op drijft. En om dat te onderstrepen en om hen te bedanken, organiseren we daarvoor een feestelijke avond.


  Zo, beste mensen, dat was het wat mij betreft. Ik hoop dat het een gezellige avond blijft. Met bij deze nog een speciaal woord van dank aan Jan Derks en de activiteitencommissie voor de invulling van deze avond.


  En nu wil ik graag het glas heffen. Om samen met jullie te toosten op een gelukkig, gezond en sportief 2019.

  PROOST!!!

  Guus Muijres