• SVArcen
  • Samen met de andere Arcense verenigingen en de school zijn wij erg belangrijk voor de leefbaarheid in Arcen. Om dat nog beter te kunnen neerzetten, werken diverse verenigingen op een aantal terreinen samen. Onder de naam Stichting Verenigingsleven Arcen hebben volleybalclub AV Flash, tennisclub TCA, verkenners Jong Arcen, Stichting KinderVakantieWerk en de Koninklijke Harmonie Arcen, basisschool ‘t Wijdtveld en wijzelf de krachten gebundeld. Denk daarbij aan de organisatie van gezamenlijke activiteiten zoals het Koninginnedagevenement, buitenschoolse activiteiten en PR. Het streven is om op termijn meer zaken samen te gaan doen.

    De SVArcen wordt sinds medio 2009 bijgestaan door een zogenaamde combinatiefunctionaris. Deze functionaris ondersteunt de verenigingen op beleidsmatig gebied. SVArcen wordt vanaf september 2015 ondersteund door een nieuwe combinatiefunctionaris. Sjuul Kuijpers, die deze rol al sinds 2009 vervult, wordt dan namelijk opgevolgd door Freek Thoone.

    Met dit samenwerkingsverband van de zes verenigingen zet Arcen zich uitstekend op de kaart. De inwoners van het dorp zijn de grote winnaars.