• Eind vorig jaar hebben we 2 online-ledenvergaderingen gehouden. De eerste op 26 november 2020 betrof een Algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wilden we de leden laten stemmen over deelname aan de OMNI-verenging Arcen. Omdat zich niet 2/3-deel van onze leden had aangemeld voor deze ALV was deze stemming op dat moment niet mogelijk.

  Op 10 december 2020 is in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering door onze leden gestemd voor deelname aan de OMNI-verenging Arcen. Van beide vergaderingen vind je de notulen via de link.

  Algemene Ledenvergadering 26 november 2020
  Bijzondere Algemene Ledenvergadering 10 december 2020

  We zijn voornemens om op donderdag 25 maart 2021 opnieuw een online-ledenvergadering te houden. Verder nieuws hierover volgt.
  Graag tot snel, blijf gezond!

  Bestuur DEV-Arcen