• Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

  Echter, in onze snel veranderende samenleving is het lastig om jeugd te blijven motiveren om te blijven voetballen, alsook lid te blijven van de vereniging. Daarom wordt binnen het beleid prioriteit gegeven aan het jeugdvoetbal.

  Samen met leden van de Jeugdcommissie, Technische commissie, Bestuur en Beleidscommissie is dit concept Jeugdvoetbal beleidsplan RKDSO/DEV-Arcen tot stand gekomen.

  Dit plan is nu nog een “concept”. De komende maanden zullen de hoofdlijnen en acties, voortkomend uit dit plan, verder uitgewerkt en opgezet worden, met als ingangsdatum start seizoen 2019-2020!

  Voor eventuele vragen, kan men zich melden tot:

  Ron Lamers
  E-mail: ron.lamers@ziggo.nl