• Beste leden,

  In verband met de aangescherpte coronamaatregelen achten wij het als bestuur niet mogelijk om onder de gegeven voorwaarden een representatieve Algemene Ledenvergadering te houden. De aankondigde ALV van 23 oktober a.s. gaat vooralsnog niet door.


  We betreuren dit en zullen zodra de mogelijkheid zich wel voordoet een vergadering uitschrijven.

  Bestuur DEV-Arcen  *****************************************************************************************************


  Beste leden,

  De opmars van het coronavirus heeft tot aangescherpte maatregelen van de overheid geleid. Je hebt ongetwijfeld meegekregen dat ook verenigingen geraakt worden. Zo blijven sportkantines voorlopig dicht en mag er geen publiek komen.

  Verder geldt voor bijeenkomsten dat er maximaal 30 personen per ruimte zijn toegestaan. Dit is mogelijk van invloed op de ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 2 oktober a.s. waar het fusievoorstel van de Omnivereniging Arcen staat gepland. Verder bereikten ons signalen dat leden mogelijk niet naar de vergadering willen of durven komen vanwege de toename van het aantal corona besmettingen.

  Zowel de beperking van maximaal 30 personen als de bezorgdheid bij leden, leiden er toe dat mogelijk niet iedereen die dat zou willen bij de ALV aanwezig zou kunnen zijn. Dat is voor ons geen acceptabele situatie. We hebben daarom samen met de 3 andere verenigingen besloten de ALV a.s. vrijdag niet door te laten gaan en te verzetten naar een later moment.

  We wachten voor dit moment de ontwikkelingen even af. We sluiten echter niet uit dat het nog een hele tijd kan duren voordat we op een ‘normale’ manier kunnen vergaderen. We gaan daarom onderzoeken of er een alternatieve manier is om binnen redelijke termijn een nieuwe ALV te organiseren.

  We rekenen op je begrip en houden je uiteraard op de hoogte.

  Met vriendelijke groet,
  Bestuur DEV-Arcen


  *************************************************************************************************


  Belangrijk bericht bijzondere Algemene Ledenvergadering

  Op vrijdag 2 oktober staat in het MFA een ingelaste ALV over de fusie tot Omnivereniging Arcen gepland. Je hebt hiervoor onlangs een uitnodiging gekregen.
  We hebben enkele ‘Corona-maatregelen’ genomen. We vragen je daarom aandacht voor het volgende:
  ● Wil je naar de vergadering komen, dan is het in verband met de Corona-maatregelen VERPLICHT om je vooraf aan te melden. Dit kan via de website van SV Arcen. De inschrijving sluit uiterlijk donderdag 1 oktober om 12:00 uur. Geen inschrijving = geen toegang!
  ● Heb je zelf of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis! Je kunt eventueel gebruik maken van bijgevoegde volmacht.
  ● Neem zelf een pen mee.
  ● Bij de ingang van het MFA word je verwezen naar de ruimte waar de vergadering is. Volg strikt de aanwijzingen. Hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
  ● Bij binnenkomst handen ontsmetten met desinfectie (staat klaar).
  ● Meld je na binnenkomst bij de secretaris.
  ● Kies een zitplaats en hou die gedurende de vergadering aan.
  Alvast bedankt voor je medewerking.

  Dan nog even dit. Ter voorbereiding op de ALV heb je o.a. een Q&A over de voorgenomen fusie gekregen. We hebben geen nieuwe vragen aan dit document toegevoegd. Onder deze link vind je de Q&A.

  Graag tot vrijdag 2 oktober. Het MFA is open vanaf 19.00 uur en de vergadering begint om 19.30 uur. Kom in verband met de Corona-maatregelen op tijd, om te drukke binnenkomsten te voorkomen.

  Bestuur DEV-Arcen


  *************************************************************************************************

  Geacht lid,

  We nodigen je graag uit voor het bijwonen van de ingelaste

  Algemene Ledenvergadering van DEV-Arcen.

  Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 2 oktober, aanvang 19.30 uur, in het MFA.
  Ieder lid heeft toegang tot ledenvergaderingen van DEV-Arcen. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een wettelijke vertegenwoordiger.

  Na jaren van voorbereiding hebben vier verenigingen in Arcen het voornemen om in 2020 samen te gaan in Omnivereniging Arcen. Die vier zijn tennisvereniging TCA, verkenners Jong Arcen, voetbalvereniging DEV-Arcen en volleybalvereniging AV Flash. Doel van deze ALV is de instemming van de leden van iedere vereniging te krijgen om de fusie uit voeren.

  Voor de agenda en relevante stukken, zie downloads.

  Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Als je niet aanwezig kunt zijn op 2 oktober, meld je dan even af bij John Schinck via secretariaat@dev-arcen.nl. Verder is het goed om te weten dat als je niet aanwezig kunt zijn, je dan via een volmacht toch je stem kunt uitbrengen. Zie voor toelichting over volmachten vraag 9 van de Q&A. Als volmacht kan alleen het bijgevoegde formulier gebruikt worden (volledig ingevuld).

  We rekenen op je komst!

  Namens het bestuur van DEV-Arcen,

  Guus Muijres, John Schinck, Bart Lamers,
  Voorzitter Secretaris Penningmeester


  Downloads:
  Statuten
  Q&A_Omnivereniging
  Voorstel tot Fusie
  Uitnodiging ALV DEV-Arcen 2 oktober 2020
  Volmacht_DEV-Arcen