• Beste leden en ouders van jeugdleden,

  In navolging van de 13 oktober aangekondigde maatregelen van de overheid om verspreiding van het Covid-19 virus terug te dringen, geldt vanaf 14 oktober tot en met 11 november het volgende:
  - Wedstrijden zijn niet meer toegestaan. De KNVB heeft alle voetbalwedstrijden, voor zowel jeugd als senioren, afgelast.
  - Daar bovenop mogen spelers en speelsters vanaf 18 jaar ook niet meer trainen.
  - Training van de jeugd tot en met 17 jaar zal gewoon doorgaan. Kleedlokalen en douches mogen niet gebruikt worden.

  DEV-Arcen zal de komende vier weken ook geen vervangende activiteiten organiseren op bijvoorbeeld de zaterdag.

  Voor het overige blijft het corona-protocol, zoals aangekondigd na de overheidsmaatregelen van 28 september van kracht. Kernpunten: was je handen met zeep voordat je naar het sportpark komt, houd afstand, als je ziek bent en/of klachten hebt dan blijf je thuis, geen publiek toegestaan bij trainingen en de sportkantine blijft gesloten.

  We beseffen dat bovenstaande maatregelen niet prettig zijn, verre van dat. Maar we zijn er allemaal bij gebaat dat het virus snel teruggedrongen wordt, dat er zo min mogelijk mensen besmet kunnen worden en dat er niemand ziek wordt.

  Houd rekening met elkaar, houd de moed er in en blijf gezond!

  Namens het bestuur van DEV-Arcen,

  Guus Muijres  19-3-20 07:00uur******************************************************************************


  Geachte jeugdleden en ouders van jeugd leden,

  Zoals jullie allemaal weten is het sportpark momenteel gesloten voor wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten.

  We zien dat het sportpark door jongeren nog gebruikt wordt om een balletje te trappen. We begrijpen dit natuurlijk en normaal gesproken hebben we daar ook geen probleem zo lang er maar niets vernield wordt en er geen rotzooi achtergelaten wordt.

  Maar vanwege de coronacrisis heeft de gemeente ons uitdrukkelijk verzocht om het sportpark niet meer te gebruiken, ook niet recreatief. Kortom, bij deze wil ik iedereen verzoeken om tot nader order niet meer het sportpark te gebruiken om er bijvoorbeeld een balletje te trappen. Bij overtreding riskeren wij een forse boete, daar zit niemand op te wachten. Bij deze ook het verzoek aan de ouders om dit te bespreken met hun kinderen.

  De poorten zullen op slot gaan en er zullen borden ‘verboden toegang’ geplaatst worden.

  Alvast bedankt voor jullie medewerking,

  Guus Muijres
  Namens het bestuur van DEV-Arcen


  18-3-20 11:00uur*********************************************************************************


  Beste DEV-er,

  N.a.v. de genomen maatregel door de overheid afgelopen zondag 15 maart, waarbij o.a. sportclubs per direct moesten sluiten tot en met maandag 6 april, heeft het bestuur gisteravond besloten tot enkele praktische maatregelen teneinde de schade in haar huishoudboekje te beperken tot een minimum.

  Te denken valt aan stroomverbruikers. Deze zullen direct op het gehele sportpark beperkt worden tot het hoogst noodzakelijke. De zonnepanelen zullen we natuurlijk gewoon hun werk laten doen.

  Om de warmwatervoorziening van onze douches in alle kleedruimten tijdelijk af te sluiten moeten we goede voorzorgsmaatregelen treffen tegen de legionellabacterie bij ingebruikname na langere tijd van stilstand. We zullen daarom de toegangsdeuren naar de kleedlokalen afsluiten en voorzien van de tekst “verboden toegang”.
  Niemand mag hier op eigen houtje, zonder toestemming van het bestuur aan voorbij gaan.

  In het kader van de veiligheid willen we vanaf nu eenieder met klem verzoeken geen gebruik te maken van de accommodatie zonder toestemming vooraf van het bestuur.

  Instanties/leveranciers die in het clubhuis moeten zijn vanwege periodiek onderhoud zijn inmiddels geïnformeerd of zullen alsnog snel benaderd worden.

  Overige mededeling:
  De ledenvergadering die gepland staat op vrijdag 27 maart a.s. gaat niet door.
  Zodra een nieuwe datum bekend is zal dit met iedereen opnieuw gecommuniceerd worden.

  Dank voor je medewerking in deze.

  Met vriendelijke groet,

  Guus Muijres
  voorzitter  14-3-20 18:00uur*********************************************************************************

  Dag allen die betrokken zijn bij DEV-Arcen,

  Zoals eerder aangekondigd zijn tot en met 31 maart alle wedstrijden en trainingen afgelast en ook alle activiteiten op het sportpark. We volgen de berichtgeving omtrent het coronavirus op de voet en houden ons aan de richtlijnen van de overheid, RIVM en KNVB. We verwachten dat jullie dat ook doen in het kader van onze eigen gezondheid, maar ook in het algemeen belang.

  2020 Is ons jubileumjaar waarin we diverse activiteiten en een groot feest gepland hebben en waar velen van ons al veel tijd ingestoken hebben. Tot op heden zien wij geen reden om bijvoorbeeld de dorpsquiz en het jubileumfeest te verplaatsen of af te gelasten en kunnen de voorbereidingen dus gewoon doorgang vinden. Het is, met in achtneming van de algemene richtlijnen die afgekondigd zijn ter verkleining van de kans op verspreiding van het virus, nog steeds mogelijk met elkaar overleg te hebben e.d.

  De situatie is helaas zoals die is. We bekijken de situatie van dag tot dag. Met vertrouwen in de toekomst en met handelen conform de gedragsregels en in goed overleg wanneer er vragen en/of twijfel is, zijn we in staat er een uitstekend jubileumjaar van te maken.

  Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan melden we dit uiteraard via deze website.

  Met vriendelijke groet,

  Guus Muijres
  Namens het bestuur van DEV-Arcen


  12-3-20 18:00uur*********************************************************************************


  Aan allen,

  De ontwikkelingen omtrent het coronavirus volgen elkaar in razend tempo op.

  Conform het advies van de KNVB, ingegeven door advies van RIVM/GGD/overheid, worden tot en met 31 maart ALLE wedstrijden van DEV-Arcen (senioren en jeugd) alsmede alle trainingen en activiteiten op ons sportpark afgelast. Dit is natuurlijk ontzettend jammer. Met betrekking tot de activiteiten zullen we met de organiserende commissies overleggen of en wanneer ze alsnog kunnen plaatsvinden.

  Met vriendelijke groet,

  Guus Muijres
  Namens bestuur DEV-Arcen


  12-3-2020 15:00uur*******************************************************************************


  Geachte leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers van DEV-Arcen,

  De veiligheid van iedereen die betrokken is bij DEV-Arcen heeft onze hoogst prioriteit en daarom volgen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM/GGD aangaande het coronavirus. We vragen alle leden en bezoekers van het sportpark deze richtlijnen van het RIVM/GGD ook op te volgen.

  Onderstaand bericht heeft de KNVB gedeeld. Dit standpunt volgen wij.
  Mochten er op basis van het advies van de RIVM en GGD door de (lokale) overheden (gemeentes, veiligheidsregio’s, ministeries) maatregelen worden genomen die het voetbal en/of evenementen met veel bezoekers raken, dan zullen wij die opvolgen.

  Mochten de (lokale) overheden bepalen dat wedstrijden gewoon door kunnen gaan, dan volgen wij dit standpunt en dan zullen de wedstrijden om die reden ook niet worden afgelast.

  Concreet betekent dit momenteel voor DEV-Arcen dat trainingen en wedstrijden in Limburg en tegen Limburgse teams gewoon doorgaan. Daarentegen zijn alle wedstrijden in Brabant en tegen Brabantse teams afgelast tot 16 maart.

  Verder gaande geplande activiteiten zoals bijvoorbeeld het FIFA toernooi d.d. 14 maart, de Ledenvergadering d.d. 27 maart alsook de Popquiz op 4 april gewoon door.

  Verder vertrouwen we erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan de algemene hygiënemaatregelen die het RIVM adviseert:
  • goed je handen wassen,
  • hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog,
  • papieren zakdoekjes gebruiken,
  • geen handen te schudden.

  Daarnaast verwachten we natuurlijk dat leden met verkoudheid en/of griep verschijnselen zekerheidshalve zich afmelden voor wedstrijd/trainingen en thuisblijven.

  Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan melden we dit uiteraard via deze website.

  Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.

  Met vriendelijke groet,

  Guus Muijres
  Namens het bestuur van DEV-Arcen