• Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

  Zoals al eerder gecommuniceerd, worden de amateurcompetities in Nederland niet uitgespeeld. We betreuren dat wij als club jullie dit seizoen niet meer kunnen verwelkomen op ons sportpark. Gezondheid is echter het belangrijkste wat we hebben en daarom begrijpen en respecteren wij de beslissing die de KNVB genomen heeft.

  De exacte gevolgen van de corona crisis voor DEV-Arcen weten wij nog niet, maar het zal ons hard raken. Allereerst natuurlijk omdat we momenteel niet meer samen kunnen voetballen en dat we ons 100-jarig jubileum niet in het jubileumjaar kunnen vieren. Verder zal het financieel een behoorlijke impact hebben. Kantineopbrengsten en entreegelden vallen bijvoorbeeld weg en mogelijk dat sponsoren in deze onzekere tijden andere keuzes moeten maken. Ook missen we inkomsten door lootjesverkoop en misschien wel door minder oud papier. Aan de andere kant lopen bepaalde vaste lasten wel gewoon door. Het worden spannende tijden en daarbij moeten jullie bedenken dat we op de ALV in oktober 2019 al gemeld hadden dat de inkomsten sowieso al achterbleven.

  Een belangrijke inkomstenbron voor onze club zijn de contributies. De contributie voor het seizoen 2019-2020 is inmiddels volledig geïnd. Gezien de moeilijke tijden, waarbij velen van ons ook financieel getroffen worden door bijvoorbeeld het ontbreken van werk, willen wij als bestuur de actief voetballende leden (excl. oproepkrachten) de gelegenheid geven een gedeelte van de contributie (excl. GCA), te weten 40%, terug te vragen omdat het voetbalseizoen voortijdig gestopt is. Indien jullie gebruik willen maken van de restitutie-regeling, a.u.b. vóór 15 mei 2020 een email sturen naar de penningmeester@dev-arcen.nl onder vermelding van de naam/namen van de spelende leden.

  Evenals RKDSO doen wij een dringende oproep aan ieders loyaliteit en aan jullie clubgevoel. Het zou onze club enorm helpen als jullie besluiten geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot teruggave en zo jullie steun betuigen aan DEV-Arcen. We weten helaas niet hoe lang dit alles nog gaat duren en wat deze crisis gaat doen met onze club. Maar met z’n allen kunnen we er voor zorgen dat we ook na deze moeilijke tijd een gezonde vereniging blijven en in de toekomst voetbalsport en -plezier kunnen blijven aanbieden. Alvast dank aan iedereen die dit overweegt. Mocht dit om een of andere reden toch niet lukken, dan hebben wij hier alle begrip voor.

  Nogmaals, deze regeling geldt alléén voor actief voetballende leden.

  Blijf gezond en hou vol!

  Met sportieve groet,

  Guus Muijres
  Namens bestuur DEV-Arcen