• Beste DEV´er,

  We nodigen je graag uit voor de:

  Bijzondere Algemene Ledenvergadering van DEV-Arcen

  die plaatsvindt op donderdag 10 december 2020 om 20.00 uur.

  Het doel van de vergadering is om akkoord te krijgen van de leden voor de fusie van DEV-Arcen met Jong Arcen, AV-Flash en TC Arcen om samen verder te gaan als Omni-vereniging Arcen. Tijdens de ALV van 26 november jl. kon hier niet over gestemd worden omdat er toen niet het vereiste aantal van minimaal 2/3 deel van de leden aanwezig was.

  Vanwege de nog steeds geldende beperkingen i.v.m. corona zal het wederom een digitale ledenvergadering worden via de applicatie Microsoft Teams. AV Flash, Jong Arcen en TC Arcen houden dia avond ook hun ALV over dit onderwerp.

  Op 21 april 2020 is de tijdelijke noodwet, die een digitale algemene (leden)vergadering mogelijk maakt, goedgekeurd door de Eerste Kamer. Door de wet is het mogelijk om een volledig digitale ALV te houden, ook als dit niet in de statuten van de vereniging is opgenomen.

  Beschikbare informatie
  De volgende informatie is of komt op zeer korte termijn voor u digitaal beschikbaar:
  a. Voorstel tot fusie
  b. Vraag & Antwoord Omni-vereniging Arcen v2
  c. Statuten Omni-vereniging Arcen
  d. Blanco volmacht formulier
  e. Protocol digitale Algemene Leden Vergadering
  f.  
  Vragen voor DEV-Arcen ivm OMNI
  g. 
  Q&A Omnivereniging

  Wil je de vergadering bijwonen en dus je stem uitbrengen meldt je dan aan door uiterlijk maandag 7 december 2020 een mail te sturen aan secretariaat@dev-arcen.nl. Je ontvangt dan voorafgaand aan de vergadering een link naar de digitale omgeving, van waar u kunt deelnemen aan de vergadering. Tevens ontvang je een uitnodiging om je stem uit te brengen. Beide uitnodigingen ontvang je via de mail van voorzitter@svarcen.nl.

  Ieder lid heeft toegang tot deze bijzondere algemene ledenvergadering van DEV-Arcen. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door één wettelijke vertegenwoordiger (daarvoor is geen volmacht nodig). Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. Een stemgerechtigd lid kan ten hoogste door één ander stemgerechtigd lid gemachtigd worden voor hem ter vergadering een stem uit te brengen. Zie voor het volmacht formulier de website.

  Je deelname en stem worden zeer op prijs gesteld.
  Kun je niet deelnemen, meld je dan even af bij John Schinck, bij voorkeur per email secretariaat@dev-arcen.nl.

  Agenda
  20.00 u 1. Opening
  20.05 u 2. Omni-vereniging Arcen
                  Het bestuur van DEV-Arcen wil de leden van DEV-Arcen om akkoord vragen voor de fusie van DEV-Arcen met Jong Arcen,
                  AV-Flash en TC Arcen om samen verder te gaan als Omni-vereniging Arcen.
                  a) Toelichting op fusie
                  b) Gelegenheid tot het stellen van vragen
                  c) Uitleg stemprocedure
                  d) Uitbrengen stemmen
                  e) Uitslag
                  Voor deze stemronde moeten statutair 2/3 van de aanwezige leden en uitgebrachte volmachten voor de fusie stemmen om
                  akkoord te gaan met de fusie.
  21.00 u 3. Afsluiting

  Het uitbrengen van je stem zal ook digitaal gebeuren. Je krijgt na de aanmelding voor deze vergadering ook de uitnodiging om digitaal te stemmen. Na de inlog voer je een code in en breng je stem uit. Verder uitleg volgt via onze website.

  Digitaal vergaderen is nieuw voor de meesten van ons. Daarom is het mogelijk om een testvergadering bij te wonen. Dit zal op maandag 7 december zijn, aanvang 20.00 uur. Ook hiervoor geldt stuur tijdig een email aan secretariaat@dev-arcen.nl en je ontvangt een uitnodiging.

  Namens het bestuur van DEV-Arcen,

  Guus Muijres,             John Schinck,               Bart Lamers,
  Voorzitter                   Secretaris                    Penningmeester