• Bestuur

  Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. Twee maal per jaar legt het bestuur op de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. De vergadering is toegankelijk voor alle leden alsmede voor ouders van jeugdleden.

  Taakverdeling en aandachtsgebieden bestuur

  Voorzitter (Guus Muijres)
  E-mail: 
  voorzitter@dev-arcen.nl

  Voorzitter vergaderingen
  Bewaakt beleidsplan
  Privacy beleid
  Contactpersoon Gemeente, RKDSO, KNVB, media
  Contactpersoon Activiteitencommissie

  Secretaris (John Schinck)
  E-mail: secretariaat@dev-arcen.nl

  Contactpersoon Trainers senioren, seniorenleiders, verzorger
  Contactpersoon Archivaris
  Contactpersoon Ledenadministratie
  Contactpersoon PR-commissie
  Contactpersoon Sponsorcommissie

  Penningmeester (Bart Lamers)
  E-mail: penningmeester@dev-arcen.nl

  Voorzitter Commissie Financiƫn
  Contactpersoon Clubhuiscommissie
  Contactpersoon Onderhoudscommissie

  Bestuurslid vrijwilligerszaken !VACATURE!
  E-mail: 

  Reactief en proactief omgaan met vrijwilligers

  Contactpersoon Jeugdcommissie
  Contactpersoon AV Flash toernooi

  Bestuurslid Algemeen en SV Arcen (Ronald Hendrikx)
  E-mail: ronaldhendrikx.bestuur@dev-arcen.nl

  Contactpersoon Stichting Verenigingsleven Arcen
  Contactpersoon Scheidsrechtercommissie
  Contactpersoon Vertrouwenscommissie
  Contactpersoon consul
  Contactpersoon wedstrijdsecretaris

  Bestuurslid Technische zaken (vacature)
  Voorzitter Technische Commissie
  Opstellen en bewaken technisch beleidsplan