Vertrouwenscommissie

De samenwerkende verenigingen vinden het ook belangrijk dat er bij deze duidelijke gedragscode een commissie is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen,  agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen.

De vertrouwenscommissie bestaat uit 4 personen, waarvan er drie lid zijn van de deelnemende verenigingen en twee die geen lid zijn. De commissie heeft een luisterende, adviserende, ondersteunde taak. In de commissie hebben plaats: Martien Tönissen, Hennie Rheiter-Imming, Hans Reutelingsperger en Jacqueline in ’t Zandt. Om per mail goed en gemakkelijk bereikbaar te zijn heeft de commissie een eigen mailadres: vertrouwenscommissiearcen@gmail.com.

Op deze bijlage lees je de 'Gedragsregels'
Hier vindt u de 'Presentatie Arcense verenigingen van de toekomst'

Leden van de Vertrouwenscommissie

 

Hennie Rheiter-Imming
Geboren in Arcen in 1956 en mijn hele leven hier gewoond. Ik ben vanaf mijn jeugd al actief in het verenigingsleven en ik heb verschillende bestuursfuncties vervuld.
Ik ben opgegroeid in een echte voetbalfamilie. Mijn vader was jarenlang leider van het 3e elftal en mijn broers en zussen hebben allemaal actief gevoetbald.
Ook Pierre is al vanaf zijn jeugd lid van DEV, was tot voor kort penningmeester bij de commissie veteranen en hij is ook lid van TCA.
Daardoor voel ik me toch met deze verenigingen verbonden.

Martien Tönnissen
Ik woon ongeveer 25 jaar in Arcen waarvan ik er 10 bij de Rijkspolitie heb gewerkt. In die tijd was het lastig om dit werk te combineren met het verenigingsleven. Ook in de jaren hierna ben ik geen lid geweest van een vereniging, op MC ‘ t Wimke na. Toen ik ongeveer 2 jaar geleden gevraagd werd voor de vertrouwenscommissie van DEV heb ik direct ja gezegd. Dit omdat ik weet hoe belangrijk een luisterend oor kan zijn en mensen te helpen. Omdat ik die 2 jaar als positief heb ervaren heb ik ook nu ja gezegd tegen de gemeenschappelijke vertrouwenscommissie, temeer omdat hier behoefte aan is. Op deze wijze draag ik dan toch mijn “steentje”  bij aan het welzijn in ons dorp.

Hans Reutelingsperger
Ik ben van 1962. Vanaf mijn 8e jaar lid van DEV en nu tevens lid van TCA  (ben daar tevens lid van de jeugdcommissie).
Bij wedstrijden van DEV van de junioren en de senioren treed ik op als scheidsrechter en heb daarbij veel te maken met hoe mensen zich gedragen.
Onze kinderen zijn allen lid van een Arcense sportvereniging.

Jacqueline in ‘t Zandt
Ik ben in 1983 geboren in Arcen. Ik ben al ongeveer vanaf m’n 6e jaar lid van AV Flash, speel op het moment zelf nog actief in Dames 1. Verder ben ik in het verleden trainster en coach geweest van een jeugdteam. Ook ben ik sinds kort in het bezit van een scheidsrechtersdiploma om wedstrijden bij AV Flash te kunnen fluiten. 
De werkzaamheden voor de vertrouwenscommissie sluiten aan bij mijn opleiding psychologie. Ik vind het belangrijk dat ik als lid van de vertrouwenscommissie iets kan betekenen voor anderen wanneer deze hier behoefte aan hebben. 

Tot slot vindt u hier de 'Werkwijze en samenstelling Vertrouwenscommissie'

Deel via de social media