Drugsgebruik onder jongeren

“Steeds meer xtc en over de risico’s spreekt niemand”

Misschien een wat vreemde kop voor nieuws bij DEV-Arcen, maar het is de kop van een artikel op NRC.nl van afgelopen week.

Deze week verscheen een rapport van het Trimbos-instituut over drugsgebruik onder Nederlandse jongeren en jongvolwassenen. Een korte samenvatting:
Het Trimbos signaleert zowel een ‘normalisering’ rond drugsgebruik onder jongvolwassenen als een steeds stijgende dosering mdma in xtc-pillen, de meest populaire partydrug. Bijna 60 procent van de frequente party- en clubbezoekers gebruiken xtc, een – voorlopige – historische piek…..

Je denkt vast nog steeds, “wat moet ik hier nou mee”?

Deze nieuwsbrief sturen we naar alle leden, jong en oud, van de meeste Arcense én Lommse verenigingen. En wel om de volgende reden:

Het is een verkeerde en naïeve gedachte dat jongeren uit onze kleine gemeenschappen niet in aanraking zouden kunnen komen van verdovende middelen. Als clubs pakken we onze maatschappelijke rol betreffende het drugsprobleem, dat zich in zijn algemeenheid en dus ook bij ons om de hoek, voordoet. We zien niet graag dat individuen of clubs er onder te lijden hebben.

Op 24 februari was er een informatieve bijeenkomst voor bestuursleden van de Lommse en Arcense clubs. Daarnaast waren Jan Rijniers (wijkagent Arcen/Lomm/Velden) en diens collega Joke plus Kelly Sonnenschein (preventiemedewerker Vincent van Goch-stichting) aanwezig. Wat is daar onder andere aan de orde gekomen en afgesproken?
•    In Arcen/Lomm wordt – zover bekend – niet meer of minder drugs gebruikt dan elders in de gemeente/regio. Op sportparken is (op één uitzondering na) geen drugs aangetroffen. Wel wordt bij een aantal clubs regelmatig vermoed dat jeugdige leden drugs gebruiken.
•    Alle geïnteresseerde clubs informeren hun leden door middel van een nieuwsbrief.
•    We organiseren één of meerdere bijeenkomsten voor jeugdige leden (van 14 tot circa 20 jaar) plus waarschijnlijk een aparte avond voor ouders.
•    We organiseren een workshop/training voor kaderleden (met name voor leiding van de leeftijdsgroepen 14-19 en bestuursleden) plus geïnteresseerde ouders. Bedoeld om kaderleden te kunnen laten signaleren, herkennen en tips en trics aan te reiken.
•    De clubs gaan de
bestaande gedragsregels aanscherpen op gebruik van drugs (en eventueel alcohol).

Het heeft al veel tongen losgemaakt. Kijk maar eens naar reacties op de
Facebookpagina van de volgers van onze wijkagent…. (opmerking: het kan zijn dat de reacties alleen te lezen zijn voor volgers van de wijkagent).

Namens de besturen van de gezamenlijke verenigingen Arcen en Lomm

Deel via de social media